บทความที่ได้รับความนิยม

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 2559 - Kadbung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong, Tai Khun ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု, ᨠᩣ᪼ᨷᩪᨦᩢ ᨩᫎᨦᨲᩩ

หมู่บ้านชาวไทเขิน/ไตขืนเชียงตุง บ้านกาดบุ้ง ต.กาดถ้าย จ.เชียงตุง
Kadbung Kengtung Village,Kard Bung, Kart Bung Kyaing Tong, Tai Khun Village
ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု, ᨠᩣ᪼ᨷᩪᨦᩢ ᨩᫎᨦᨲᩩ


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kadbung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong


บ้านเรือนไทเขิน ไตขืนเชียงตุง บ้านกาดบุ้ง
Kadbung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kadbung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong


ตลาดเช้ากาดบุ้ง เชียงตุง
Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong Market


ตลาดเช้ากาดบุ้ง เชียงตุง
Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong Market
 

ตลาดเช้ากาดบุ้ง เชียงตุง
Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong Market


ตลาดเช้ากาดบุ้ง เชียงตุง
Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong Marketตลาดเช้ากาดบุ้ง เชียงตุง
Kad Bung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong Market


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tongบ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong


ร้านเย็บเสื้อผ้าบุญติ๊บกาดบุ้ง เชียงตุง
บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kadbung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tongบ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong


วัดกาดบุ้ง เชียงตุง 
Wat Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong
 

บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Wat Kadbung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong วัดกาดบุ้ง เชียงตุง ตอนค่ำ
Wat Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tongสวดมนต์ทำวัดหัวค่ำ วัดกาดบุ้ง เชียงตุง 
Wat Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong


สวดมนต์ทำวัดหัวค่ำ วัดกาดบุ้ง เชียงตุง 
Wat Kadbung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tongโรงเรียนบ้านกาดบุ้ง เชียงตุงโรงเรียนบ้านกาดบุ้ง เชียงตุงแม่น้ำกลางหมู่บ้านกาดบุ้ง


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kadbung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong


วิวหมู่บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong


วิวหมู่บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kadbung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น