บทความที่ได้รับความนิยม

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 2559 - Kadbung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong, Tai Khun ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု, ᨠᩣ᪼ᨷᩪᨦᩢ ᨩᫎᨦᨲᩩ

หมู่บ้านชาวไทเขิน/ไตขืนเชียงตุง บ้านกาดบุ้ง ต.กาดถ้าย จ.เชียงตุง
Kadbung Kengtung Village,Kard Bung, Kart Bung Kyaing Tong, Tai Khun Village
ကတ္ဝုန္း က်ိဳင္းတံု, ᨠᩣ᪼ᨷᩪᨦᩢ ᨩᫎᨦᨲᩩ


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kadbung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong


บ้านเรือนไทเขิน ไตขืนเชียงตุง บ้านกาดบุ้ง
Kadbung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kadbung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong


ตลาดเช้ากาดบุ้ง เชียงตุง
Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong Market


ตลาดเช้ากาดบุ้ง เชียงตุง
Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong Market
 

ตลาดเช้ากาดบุ้ง เชียงตุง
Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong Market


ตลาดเช้ากาดบุ้ง เชียงตุง
Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong Marketตลาดเช้ากาดบุ้ง เชียงตุง
Kad Bung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong Market


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tongบ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong


ร้านเย็บเสื้อผ้าบุญติ๊บกาดบุ้ง เชียงตุง
บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kadbung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tongบ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong


วัดกาดบุ้ง เชียงตุง 
Wat Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong
 

บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Wat Kadbung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong วัดกาดบุ้ง เชียงตุง ตอนค่ำ
Wat Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tongสวดมนต์ทำวัดหัวค่ำ วัดกาดบุ้ง เชียงตุง 
Wat Kad Bung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong


สวดมนต์ทำวัดหัวค่ำ วัดกาดบุ้ง เชียงตุง 
Wat Kadbung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tongโรงเรียนบ้านกาดบุ้ง เชียงตุงโรงเรียนบ้านกาดบุ้ง เชียงตุงแม่น้ำกลางหมู่บ้านกาดบุ้ง


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong


บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kadbung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong


วิวหมู่บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kad Bung Kengtung, Kard Bung Kyaing Tong


วิวหมู่บ้านกาดบุ้ง เชียงตุง 
Kadbung Kengtung, Kart Bung Kyaing Tong

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตลาดเช้ากาดถ้าย เชียงตุง 2558 Kat Htaike Market Near Keng Tung, Kyaing Tong 2015

พาเที่ยวชมบรรยากาศตลาดกาดเช้า กาดถ้ายเมืองเชียงตุง 2558 กับของกินของขายในตลาดเยอะแยะมากมาย Kad Tai, Kat  Htaike Market Near Keng Tung, Kyaing Tong 2015 Shan State Myanmar


ตลาดกาดเช้า กาดถ้ายเชียงตุง 2558 ข้าวซอย
Kat  Htaike Market Near Keng Tung, Kyaing Tong 2015บรรยากาศในตลาดกาดเช้า กาดถ้ายเชียงตุง ข้าวซอย
Kat  Htaike Market Near Keng Tung, Kyaing Tong 2015ตลาดกาดเช้า กาดถ้ายเชียงตุง
Kad Tai Market Near Keng Tung, Kyaing Tong 2015ตลาดกาดเช้า กาดถ้ายเชียงตุง
Kat  Htaike Market Near Keng Tung, Kyaing Tong 2015


ตลาดกาดเช้า กาดถ้ายเชียงตุง
Kat  Htaike Market Near Keng Tung, Kyaing Tong 2015


ตลาดกาดเช้า กาดถ้ายเชียงตุง
Kat  Htaike Market Near Keng Tung, Kyaing Tong 2015


ตลาดกาดเช้า กาดถ้ายเชียงตุง ข้าวฟืนอุ่น
Kat  Htaike Market Near Keng Tung, Kyaing Tong 2015


ตลาดกาดเช้า กาดถ้ายเชียงตุง
Kat  Htaike Market Near Keng Tung, Kyaing Tong 2015


ตลาดกาดเช้า กาดถ้ายเชียงตุง แค๊บหมู
Kat  Htaike Market Near Keng Tung, Kyaing Tong 2015


ตลาดกาดเช้า กาดถ้ายเชียงตุง
Kat  Htaike Market Near Keng Tung, Kyaing Tong 2015


ตลาดกาดเช้า กาดถ้ายเชียงตุง
Kat  Htaike Market Near Keng Tung, Kyaing Tong 2015


หมู่บ้านกาดถ้ายเชียงตุง
Kat  Htaike Market Near Keng Tung, Kyaing Tong 2015

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รวมภาพเที่ยวเชียงตุง 2558 - Keng Tung Travel 2015 ( Kyaing Tong ) ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, က်ိဳင္းတံု

รวมภาพสวยๆของเมืองเชียงตุงปี 2557 สถานที่ดังๆ ที่ผู้คนนิยมไปเที่ยวกันมากที่สุดในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ / Keng Tung  Travel 2015  ( Kyainge Tong ) ꨀꨱင္းတုင္, Shan State, Myanmar

 น้ำตกแอ่นหัวลัง เชียงตุง ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, က်ိဳင္းတံု


วัดหลวงหัวข่วง เชียงตุง ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ꨀꨱင္းတုင္


วิวรอบๆ มหาวิทยาลัยเชียงตุง ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, က်ိဳင္းတံု


 ซุ้มประตูเก่าแก่โบราณ วัดยางกงเชียงตุง 


 ซุ้มประตูเก่าแก่โบราณ วัดยางกงเชียงตุง


 บ้านเรือนไทเขิน ไตขืน หมู่บ้านหล้าเมือง เชียงตุง


 ตลาดเช้าบ้านกาดบุ้ง เชียงตุง  ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ , က်ိဳင္းတံု


 บ้านเรือนชนบท บ้านกอม เชียงตุง ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ꨀꨱင္းတုင္


 หมู่บ้านบ่อเฮือ เชียงตุง ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, က်ိဳင္းတံု


 หมู่บ้านบ่อเฮือ เชียงตุง ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ꨀꨱင္းတုင္


 อีกมุมหนึ่ง ในเมืองเชียงตุง ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, က်ိဳင္းတံု


 หมู่บ้านกาดถ้าย เชียงตุง ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ꨀꨱင္းတုင္


 หมู่บ้านหล้าเมือง วิวบนพระธาตุป้านเมืองเชียงตุง


แม่น้ำขืน หล้าเมือง เชียงตุง


วัดอิน เชียงตุง  ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, က်ိဳင္းတံု


เณรน้อยเชียงตุง บ้านกาดบุ้ง  ᨠᩣ᪼ᨷᩪᩢᨦ ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ꨀꨱင္းတုင္


ตลาดกาดเก่าเชียงตุง  ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, က်ိဳင္းတံု


ตลาดกาดเต่า ณ ประตูป่าแดง เชียงตุง


 ฟ้อนงานปอยวัฒนธรรมเชียงตุง Chiangtung 2020 


 บ้านเรือนริมหนองคำ เชียงตุง


น้ำตกธรรมชาติ


สะพานข้ามแม่น้ำขืน หล้าเมือง เชียงตุง

วัดพระเจ้าหลวง เชียงตุง ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, ꨀꨱင္းတုင္


หนองตุง เมืองเชียงตุง  ᨩᫎᨦᨲᩩᨦ, က်ိဳင္းတံု